นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อควาพลัส ซีรี่ส์

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ตามกฎระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ กรุณาอ่านสาระสำคัญของนโยบายการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราจะดำเนินการและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เมื่อได้รับการยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เจ้าหน้าที่ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านได้เลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ โซเชียลมีเดีย ในร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรานั้นรวมถึง

 • ชื่อ-สกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ในการจัดส่งใบเรียกเก็บค่าบริการหรือการส่งมอบสินค้า
 • อีเมล
 • อายุ
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
 • ประวัติการซื้อสินค้า
 • ความสนใจในการดูแลรักษาผิวของท่าน
 • ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อน หรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ
 • ข้อมูลที่ท่านนำเสนอ (เช่น รูปภาพ, วีดีโอ, รีวิว, บาทความ, แบบสอบถาม, ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น)

ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดถัดไป

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ กับทางเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลและอื่นๆ จากบจก.ไอเดียล แอพโพรช หรือเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหรือติดต่อเรา ในการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ จะมีการกรอกอีเมลซึ่งคุณยินยอมให้อควาพลัส ซีรี่ส์ และบุคคลที่สามผู้ให้บริการ สามารถนำอีเมลของคุณไปใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับสถานะของความคิดเห็นของคุณ และเพื่อการจัดการข้อมูล ระบบจะสร้างแฟ้มประวัติของท่านไว้ในฐานข้อมูล ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านติดต่อเราและจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับหลังจากนี้ทั้งหมดไว้เช่นกัน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเรา ในการมอบข้อเสนอได้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การใช้ข้อมูลและกาเพิกถอนความยินยอม

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษให้ท่านทราบทางอีเมล เพื่อตอบคำถามของท่านและเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติเท่านั้น

ท่านสามารถเลือกลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์ลงในแบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล customer@aquaplus.co.th

เราจะดำเนินการโดยทันทีทั้งนี้ เราจะปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลของท่านแทนการลบทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้ ภายในระยะเวลาที่มิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากท่านไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อีกต่อไป เราพร้อมปฏิบัติตามโดยทันที

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่น หรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด

ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้ให้บริการหรือบริษัทอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ทำการประมวลข้อมูลตามมาตรการ Directive 95/46/EC บริษัทเหล่านั้น ต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ด้วย

การใช้ คุกกี้

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่อาจถูกเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้บันทึกไว้ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้หน้าเว็บเพจของเราแสดงผลได้ถูกต้องรวดเร็ว คุกกี้ไม่มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้ ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Browser ของท่านให้เหมาะสม สามารถอ่านคำแนะนำได้จากไฟล์คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต Browser ของท่าน

ผู้เยาว์

เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากเราทราบว่าได้มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเราจะลบข้อมูลดังกล่าวมันที ในการทำเช่นนั้นเราจะผูกพันตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยระดับสูง และป้องกันการเข้าถึงหรือการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การถูกเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม หรือการเข้าถึงจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์

โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ customer@aquaplus.co.th หรือทางโทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-736-2280 หรือ ส่งจดหมายไปที่

บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

PRIVACY POLICY

AQUAPLUS SERIESS PRIVACY POLICY

Ideal Approach Co.,Ltd is aware that the protection of personal data and its confidential handling is of great concern to our users. We would therefore like to illustrate which information we collect and how we handle it.

INFORMATION WE COLLECT

We might also obtain personal information about you from various sources. We may collect these information when you provided it to our salesperson, shop, website and social media pages. When you visit this site, our social media pages, or use services, we may also collect certain information about your device or usage by automated means, including using technologies such as cookies, web server logs.

COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA

Personal data is information that identifies you, such as your name, e-mail or postal addresses as types of personal information below. You may choose to provide personal information to us in a various ways such as participation in an offer or promotion, or when you make a purchase on our site, via our social media pages, shop or through one of our salespersons. The type of personal information you may provide includes:

 • Name-Surname
 • Postal address or Billing address
 • Mobile number or Phone number
 • Email address
 • Age and Date of Birth
 • Gender
 • Username and password
 • Payment information (such as card number, expiration date, delivery address, and billing address)
 • Purchase history
 • Product preferences
 • Contact information for friends or other people you would like us to contact
 • Content you provide (such as photographs, videos, reviews, articles, survey responses and comments)

You must only submit to us, our authorised agent or the Platform, information which is accurate and complete and not misleading. We will only be able to collect your personal information if you voluntarily submit the information to us. If you choose not to submit your personal information to us or subsequently withdraw your consent to our use of your personal information, we may not be able to provide you with our Services.

You may access and update your personal information submitted to us at any time as described below.

If you provide personal information of any third party to us, we assume that you have obtained the required consent from the relevant third party to share and transfer his/her personal information to us. We will manage your personal data which we have collected in accordance with company privacy policy

Ideal Approach Co., Ltd. does not collect personal data from you except when you specifically provide such data (e.g. when subscribing to e-mail newsletters, taking part in a survey, competition or sweepstake, ordering samples or brochures, or requesting for information) and consent to its use.

Any other transfer of your personal data, for example the transfer of logon data from our websites to a third party’s social community website or web service like Facebook, Twitter, Instagram or Google Plus, requires your explicit prior consent. Ideal Approach Co., Ltd. guarantees that it will not sell or lease your personal data to a third party. We may, however, have to disclose information about you if we are required to do so by law or in response to enforceable governmental requests.

USE OF PERSONAL DATA FOR ADVERTISING OR MARKETING PURPOSES

If you expressly agree to the use of your personal data for advertising or marketing purposes, your personal data will also be stored and continuously used for such purposes, e.g. for sending you newsletters, product samples, ask for your participation in competitions or sweepstakes, all via e-mail or post or any other communication channel you consented to. We may use your data to create and maintain a user profile to provide you with individualized advertising and promotions. We may also use the data provided by you for analyzing and improving the effectiveness of our website services, advertising, marketing, market research, and sales efforts.

RIGHT TO INFORMATION

Upon request, we will promptly inform you which of your personal data, if any, was collected during your visits to our website. Please direct all you queries preferably to one of the addresses stated above.

WITHDRAWAL OF CONSENT

You may withdraw your consent to use your personal data completely or partly at any time with future effect. We will apply your preferences going forward by email: customer@aquaplus.co.th , you cannot take advantage of some of our products or services.

AUTOMATICALLY RECORDED INFORMATION (NONPERSONAL DATA)

When you access our website, we automatically collect general information that is not related to your person, e.g. the name of the internet service provider (or with company networks, the name of your firm), the website you visited before ours, information on our website you called up, date and time of the call up and the operating system and browser version in use. This information is collected and analyzed in anonymized form. It is used solely for the purpose of improving the attractiveness, content and functionality of our website. It is not processed any further nor is it transmitted to third parties.

COOKIES

To facilitate the use of our website, we are using “cookies”. Cookies are small units of data stored on the hard drive of your computer by your browser that are necessary for using our website. We use cookies to better understand how our website is used and to allow improved navigation. Cookies help us determine, for example, whether a page on our website has already been viewed. Cookies may also tell us whether you have visited our website before or whether you are a new visitor. The cookies we use do not store any personal data or otherwise collect personally-identifiable information. If you do not wish to receive cookies, please configure your Internet browser to erase all cookies from your computer’s hard drive, block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored.

CHILDREN

We do not engage in collecting personal data of children. If we become aware that such data has been communicated to us without the children’s parents’ or other legal guardian’s consent, we will attempt to delete it without delay. In doing so, we shall be bound by corresponding instructions from you in your capacity as parents or legal guardians.

DATA SECURITY

We have implemented technical and organizational measures to protect your data from loss, modification, theft or access by unauthorized third parties.

UPDATES AND CHANGES

We may change or update portions of this data protection notice at any time and without prior notice to you. Please check back from time to time so you are aware of any changes or updates to the notice. We will indicate the effective date of the notice.

HOW TO CONTACT

If you have any enquiry or comments about Privacy Policy, or if you would like us to update information, we have about you or your preferences, please contact us by email customer@aquaplus.co.th or Customer Care phone no. 02-736-2280 or address

Ideal Approach Co., Ltd.

2 Soi Krungthep Kritha 19, Thap Chang, Saphan Sung, Bangkok 10250, Thailand